Til fastlegen

Til fastlegen

Ketolysekuren er et vektreduksjonsprogram basert på kostindusert ketose. I korthet går kuren ut på å redusere inntaket av karbohydrater så mye at ketose induseres.

Fettstoffer vil da omdannes til ketoner, som tjener som brennstoff for kroppens organer. Ketonstoffene, og dermed ketosen kan påvises ved undersøkelse av urinen med ketolysestix (ev ketostix).

Ketolysekuren medfører initialt et stort vekttap, delvis på grunn av tap av vann og salter. Dette kan være uheldig for pasienter som har problemer med salt- og væskebalansen, for eksempel mennesker med hjerte- eller nyresvikt og hjerterytmeforstyrrelser. Pasienter med lett, stabil angina pectoris kan ofte gå på kuren. Type II diabetes som er kostbehandlet er ikke noe problem. Type II diabetes som behandles med medisin krever oppfølging. Normalt må pasientene slutte med sine antidiabetika så lenge de følger dietten. Bruker de store mengder medisin, kan man halvere dosen en uke og deretter seponere resten. Pasientene må måle blodsukkeret litt ofte i starten, men det vil nærmest alltid være mellom 4-6 når dietten følges. Følgelig vil HbA1C falle betydelig etter hvert. Etter slankekuren må behovet for medisin vurderes på nytt, mange kan være uten medisin, andre vil trenge lavere doser enn tidligere.

 

Bivirkninger

De første par uker kan noen oppleve økt vannlating, økt svetting, svimmelhet ved brå stillingsendring, lett hodepine. Ubehagene forsvinner fort og krever sjelden noen behandling. Leggkramper kan forekomme og behandles med magnesiumtilskudd en kort periode.

 

Positive effekter

Etter 1-2 uker vil sultfølelsen være borte på grunn av ketosen. De fleste vil oppleve at kroppen er full av energi. Mange har ikke trent tidligere og vil etter noen uker føle det svært behagelig å gå turer uten å måtte slite med tung pust. Det betydelige vekttapet kuren medfører vil være sterkt motiverende for å fortsette kuren.

 

Er kuren farlig?

Så tidlig som i 1978 offentliggjorde legene Hans Bassøe, Siem og Watford i Bergen sine funn ved bruk av kostindusert ketose. Legene anbefalte kuren for pasienter med betydelig overvekt som normale slankekurer ikke virket på, og anbefalte også kuren som langtidsbehandling (jeg anbefaler maksimalt 6 måneder, deretter 3 måneders pause, før en ev fortsetter i nye 6 måneder – gjelder for de som må ned 30-50 kg).

I 2003 offentliggjorde legene Dena M. Bravata et. al i Journal of the American Medical Association en gjennomgang av vitenskapelig litteratur angående sikkerhet og effektiviteten av ketogene dietter slik som Ketolysekuren. Konklusjonen var at legene ikke finner grunnlag for å advare mot ketogene dietter. Det er spekulert i om ketonutskillelse medfører tap av kalsium. Det er sikkert tilfelle og en av grunnene til at ketolysetablettene inneholder kalsium for å opprettholde balansen.

I AM.J.med. 2002 offentliggjorde Dr E.C. Westmann et. al en oversiktsartikkel om ketogene dietter. Det ble funnet betydelig vekttap, bedring av blodlipidene, lavere blodtrykk og bedring av diabetes i forbindelse med ketogene dietter. Det er også min erfaring etter å ha hatt godt over 100 personer på kurs. De som følger Ketolysekuren anbefales kosttilskudd med krom, kalsium, selen, sink og en del vitaminer. Disse tablettene kan kjøpes i nettbutikken. Mosjon er en viktig del av Ketolysekuren, men i moderat mengde. Jeg anbefaler sterkt 30 minutter gange daglig, dels for å bedre insulinresistensen og dels for å opprettholde en god ketose. ”Slank med Ketolysekuren” inneholder råd om kosthold etter kuren er ferdig.

 

MED KOLLEGIAL HILSEN
Torkil P. Andersen
Spesialist i Allmennmedisin